Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 5ed Mehefin, 2020 10.00 yb, Pwyllgor ar y Cyd ERW, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Y Llwyfan, College Road, Carmarthen

Cyswllt:    Jessica Laimann.
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Ellen ap Gwynn Cyngor Sir Ceredigion Cadeirydd
Cyng. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Is-Gadeirydd
Cyng. Rosemarie Harris Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor
Cyng. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Aelod y Pwyllgor
Cyng. David Simpson Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor
Cyng. Rob Stewart City and County of Swansea Aelod y Pwyllgor