Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Mawrth, 2019 2.00 yp, Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe (Gweinyddir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot), DROS DRO

Lleoliad:   Siambr A Rhag-Ystafell, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Cyswllt:    Jason Davies, Senior Scrutiny and Member Development Officer, Neath Port Talbot County Borough Council/ Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Tel/ Ffôn: 01639 763194
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Rob James Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Giles Morgan Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Darren Price Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig