Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6ed Mai, 2020 2.00 yp, Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe (Gweinyddir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot), WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   I'w Gadarnhau

Cyswllt:    Scrutiny Team, Neath Port Talbot County Borough Council/ Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Tel/ Ffôn: 01639 763194
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Rob James Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor
Cyng. Giles Morgan Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor
Cyng. Darren Price Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor