Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 2ail Medi, 2019 2.00 yp, Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe (Gweinyddir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot)

Lleoliad:   Neath Port Talbot Offices

Cyswllt:    Jason Davies, Senior Scrutiny and Member Development Officer, Neath Port Talbot County Borough Council/ Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Tel/ Ffôn: 01639 763194
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Rob James Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Giles Morgan Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Darren Price Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig