Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 13eg Tachwedd, 2020 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod -.

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Fozia Akhtar Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Shirley Matthews Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Aelod y Cabinet Yn bresennol
Jonathan Fearn Swyddog Yn bresennol
Neil Thomas Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Jonney Corner Secretary Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Rhian Lloyd Secretary Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol