Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7fed Mai, 2020 11.30 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn