Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 30ain Mawrth, 2020 2.00 yp, Pwyllgor Safonau, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Mary Dodd Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Is-Gadeirydd
Daphne Evans Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Aelod y Pwyllgor
Julie James Independent Member of the Standars Committee Aelod y Pwyllgor
Andre Morgan Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Cadeirydd
Town Councillor Phillip Rogers Community Member of the Standards Committee Aelod y Pwyllgor
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Cyngor Sir Aelod y Pwyllgor
Alun Williams Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Aelod y Pwyllgor