Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 17eg Mawrth, 2020 10.00 yb, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, WEDI EI OHIRIO

Lleoliad:   Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn