Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 11eg Chwefror, 2020 1.30 yp, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Alun Lenny Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Committee Member Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Joseph Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Penny Edwards Committee Member Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Committee Member Yn bresennol
Cyng. John James Committee Member Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cyng. Kevin Madge Committee Member Yn bresennol
Cyng. Eirwyn Williams Committee Member Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
John L J Thomas Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Graham Noakes Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Aaron Evans Swyddog Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Cyng. Dot Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Carys Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Dorian Phillips Committee Member Ymddiheuriadau