Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 28ain Mai, 2019 2.00 yp, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. David Simpson Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Rob Stewart City and County of Swansea Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Professor Andrew Davies Non-Voting Co-optee, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Co-Optee Yn bresennol
Yr Athro Iwan Davies Non-Voting Co-optee, Swansea University Co-Optee Ymddiheuriadau
Yr Athro Medwin Hughes Non-Voting Co-optee, University of Wales Trinity St Davids Co-Optee Yn bresennol
Edward Tomp Non-Voting Co-optee, Chair of the Economic Strategy Board - Swansea Bay City Region Co-Optee Yn bresennol
Judith Hardisty Hywel Dda University Health Board Co-Optee Yn bresennol
Jason Garcia Public Disgwyliedig
Jeremy Evans Public Disgwyliedig