Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 19eg Tachwedd, 2019 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Jason Jones (Head of Regeneration) Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Fozia Akhtar Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Tyssul Evans
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Shirley Matthews Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell Aelod y Cabinet Ymddiheuriadau
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Cabinet Yn bresennol
Gwyneth Ayers Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Carl Daniels Swyddog Disgwyliedig
Jane Davies Swyddog Disgwyliedig
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Jonathan Morgan Swyddog Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Disgwyliedig
Silvana Sauro Swyddog Disgwyliedig
Andrea Thomas Swyddog Yn bresennol
Neil Thomas Swyddog Disgwyliedig
Jonathan Willis Swyddog Disgwyliedig
Ann Thomas Swyddog Disgwyliedig
Owen Bowen Swyddog Disgwyliedig
Maria Brookfield Swyddog Yn bresennol
Adele Lodwig Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol