Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 20fed Tachwedd, 2018 11.00 yb, Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe (Gweinyddir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot)

Lleoliad:   Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Cyswllt:    Jason Davies, Uwch-Swyddog Craffu a Datblygu Aelodau, Cyngor Bwrdeisdref Sirol Castell-nedd Port Talbot Ffôn: 01639 763194
E-bost: scrutiny@npt.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Giles Morgan Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Darren Price Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig