Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 14eg Rhagfyr, 2018 2.00 yp, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Rob Stewart City and County of Swansea Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. David Simpson Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Dr Jane Davidson Non-Voting Co-optee, University of Wales Trinity St David Co-Optee Yn bresennol
Professor Andrew Davies Non-Voting Co-optee, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Co-Optee Yn bresennol
Bernadine Rees Non-Voting Co-optee, Hywel Dda University Health Board Co-Optee Ymddiheuriadau
Dr Fiona Harris Prifysgol Abertawe Co-Optee Disgwyliedig
Edward Tomp Non-Voting Co-optee, Chair of the Economic Strategy Board - Swansea Bay City Region Co-Optee Yn bresennol
Chris Davies Secretary Disgwyliedig
Yr Athro Medwin Hughes Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Co-Optee Yn bresennol