Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12fed Rhagfyr, 2019 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Fozia Akhtar Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Irfon Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Shirley Matthews Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Gareth Thomas Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Kevin J Thomas Secretary Disgwyliedig