Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4ydd Hydref, 2017 10.00 yb, Is-Bwyllgor Trwyddedu A, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn