Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 24ain Ebrill, 2017 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin - 3 Heol Spilman

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Meryl Gravell Cynghorydd Sir Yn bresennol
Mike Bull Swyddog Yn bresennol
Caroline Owen Swyddog Yn bresennol
Sara Sauro Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig