Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun y Cabinet/Cyngor  (11/09/2023 i 31/08/2024, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGHYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDDION DARBODAETH 2022/2023 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Anthony Parnell

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

2.

CAIS I’R GRONFA DDATBLYGU Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Randal Hemingway

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

3.

RHAGOLWG CYLLIDEB REFENIW Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Randal Hemingway

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

4.

AIL GARTREFI A LLETY GWYLIAU YN SIR GAERFYRDDIN Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Ian R Llewelyn

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

5.

ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I MEHEFIN 30AIN 2023 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Anthony Parnell

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

6.

EFFAITH COVID 19 AR GONTRACTWYR - GWAITH MAWR Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Jason G. Jones

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 02/02/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

Explanation of anticipated restriction:
information relating to person / Business

7.

DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2023/24 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   2 Hyd 2023

Prif swyddog:  Randal Hemingway

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

8.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   2 Hyd 2023

Prif swyddog:  Randal Hemingway

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

9.

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL LDP MABWYSIEDIG 202/23 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   16 Hyd 2023

Prif swyddog:  Ian R Llewelyn

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

10.

CYMHWYSO BWRIADOLDEB I ANGEN BLAENORIAETHOL (GORCHYMYN DIGARTREFEDD) Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   16 Hyd 2023

Prif swyddog:  Jonathan Morgan

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/07/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

11.

CYNRYCHIOLAETH ARDAL GWELLA BUSNES Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   16 Hyd 2023

Prif swyddog:  Nicola Evans

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/07/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

12.

ARFARNIADAU O ARDALOEDD CADWRAETH Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   16 Hyd 2023

Prif swyddog:  Rhodri Griffiths

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

13.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR SIR 2022-23 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   16 Hyd 2023

Prif swyddog:  Gwyneth Ayers

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/05/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

14.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2022/23 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   30 Hyd 2023

Prif swyddog:  Silvana Sauro

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 02/03/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

15.

STRATEGAETH HAMDDEN, DIWYLLIANT A HAMDDEN AWYR AGORED – ERS YMGYNGHORI Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   13 Tach 2023

Prif swyddog:  Ian Jones

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 22/11/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

16.

LLAIN 3 PARC ADWERTHU TROSTRE Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   30 Hyd 2023

Prif swyddog:  Jason Jones (Pennaeth Adfywio)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

Explanation of anticipated restriction:
Sensitive financial information will be contained within the report.

17.

GORCHYMYN DIOGELU GOFOD CYHOEDDUS Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   15 Ion 2024

Prif swyddog:  Gwyneth Ayers

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/05/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

18.

DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2023/24 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   13 Tach 2023

Prif swyddog:  Randal Hemingway

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

19.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   13 Tach 2023

Prif swyddog:  Randal Hemingway

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

20.

POLISI YNGHYLCH TALIADAU AM WASANAETHAU Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   13 Tach 2023

Prif swyddog:  Jonathan Morgan

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

21.

CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 2033 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   13 Tach 2023

Prif swyddog:  Ian R Llewelyn

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

22.

STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (CYN-YMGYNGHORI) Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   27 Tach 2023

Prif swyddog:  Silvana Sauro

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 02/03/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

23.

CYNNIG AMGEN I ADDYSG AWYR AGORED Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2023

Prif swyddog:  Ian Jones

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

24.

DEFNYDDIAU CANOL TREF AMGEN Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   27 Tach 2023

Prif swyddog:  Jason Jones (Pennaeth Adfywio)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/07/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

25.

ADOLYGIAD GWASTRAFF SWMPUS Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   27 Tach 2023

Prif swyddog:  Daniel John

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

26.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RAGLEN GYFALAF 2022/23 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   27 Tach 2023

Prif swyddog:  Randal Hemingway

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

27.

CYNLLUN CYMHELLIANT I DENANTIAID Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2023

Prif swyddog:  Les James

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

28.

ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I MEDI 30AIN 2023 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   27 Tach 2023

Prif swyddog:  Randal Hemingway

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

29.

DIWEDDARIAD Y STRATEGAETH WASTRAFF Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   27 Tach 2023

Prif swyddog:  Daniel John

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

30.

CYNLLUN STRATEGOL YNGHYLCH RHEOLI EIN TIR AR GYFER PRYFED PEILLIO YN SIR GAERFYRDDIN Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2023

Prif swyddog:  Rosie Carmichael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

31.

STRATEGAETH FARCHOGAETH Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2023

Prif swyddog:  Steve Pilliner

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

32.

CYNLLUN BUSNES Y CYFRIF REFENIW TAI 2024-2027 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2023

Prif swyddog:  Jonathan Morgan

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

33.

STRATEGAETH TOILEDAU LLEOL Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2023

Prif swyddog:  Daniel John

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

34.

STRATEGAETH GWEITHLU 2023 - 2026 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2023

Prif swyddog:  Paul R Thomas

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

35.

STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (ÔL-YMGYNGHORIAD) Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   18 Rhag 2023

Prif swyddog:  Silvana Sauro

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 02/03/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

36.

CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD-2 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   19 Chwe 2024

Prif swyddog:  Ben Kathrens

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

37.

RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD 2024/25 - 2028/29 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   19 Chwe 2024

Prif swyddog:  Chris Moore

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

38.

STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   18 Maw 2024

Prif swyddog:  Jake Morgan

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

39.

POLISI RHEOLI'R TRYSORLYS A STRATEGAETH 2024/25 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   15 Ebr 2024

Prif swyddog:  Anthony Parnell

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023