Cynllun gwaith i'r dyfodol

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - Blaengynllun Gwaith Mai 2023 - Ebrill 2024  (01/02/2024 i 30/04/2024, Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

ADRODDIAD YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I RHAGFYR 31AIN 2023 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol, Cabinet

Angen penderfyniad:   29 Ebr 2024

Prif swyddog:  Anthony Parnell

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/01/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

2.

ACTIONS & REFERRALS UPDATE Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   17 Ebr 2024

Statws Penderfyniad:  Information Only

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/01/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

3.

PERFORMANCE MONITORING REPORT - QUARTER 3 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   29 Ebr 2024

Statws Penderfyniad:  Information Only

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/01/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

4.

CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL'S ANNUAL REPORT 2023-24 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor Sir

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2024

Prif swyddog:  Gwyneth Ayers

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -