Cynllun gwaith i'r dyfodol

Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio - Blaengynllun Gwaith Mai 2023 - Ebrill 2024  (01/01/2024 i 30/04/2024, Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

Scrutiny Actions Update Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Angen penderfyniad:   7 Maw 2024

Prif swyddog:  Kevin J Thomas

Statws Penderfyniad:  Information Only

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/11/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

2.

ADRODDIAD MONITRO PERFFORMIAD - CHWARTER 3 2023/24 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   29 Ebr 2024

Statws Penderfyniad:  Information Only

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/11/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

3.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN 2023-2024 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor Sir

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2024

Prif swyddog:  Gwyneth Ayers

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

4.

ADRODDIAD DIWEDDARU DYRANNU TAI CYMDEITHASOL BRYS AR WEITHREDIAD Y POLISI DYRANNU NEWYDD (MONITRO) Newydd

Statws Penderfyniad:  For consultation

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 16/11/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

5.

STRATEGAETH 10 MLYNEDD TAI Newydd

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 22/11/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -