Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor Safonau  (01/09/2023 i 29/03/2024, Pwyllgor Safonau)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

2.

Data Blynyddol am y Côd Ymddygiad Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

3.

Adolygiad o'r Hyfforddiant Côd Ymddygiad Blynyddol Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

4.

Adolygiad o'r Camau Gweithredu Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   18 Medi 2023

Prif swyddog:  Robert Edgecombe, Gaynor Morgan

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

5.

Dyletswyddau Arweinwyr y Grwpiau Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2023

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

6.

Protocol ar gyfer Delio â Chwynion Lefel Isel o Ran y Côd Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2023

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

7.

Adolygiad o'r Camau Gweithredu Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   11 Rhag 2023

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

8.

Hyfforddiant Côd Ymddygiad Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   4 Maw 2024

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

9.

Data ynghylch y Côd Ymddygiad Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   4 Maw 2024

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

10.

Blaengynllun Gwaith Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   4 Maw 2024

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

11.

Adolygiad o'r Camau Gweithredu Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Angen penderfyniad:   4 Maw 2024

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

12.

Ceisiadau am Ollyngiad Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open  -

13.

Gwrandawiadau Disgyblu Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Safonau

Prif swyddog:  Robert Edgecombe

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Part exempt  -