Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaen Gynllun y Pwyllgor Llywodraethu ac Adfywio  (01/11/2022 i 28/02/2023, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

Cynllun Archwilio Mewnol - y wybodaeth ddiweddaraf Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   16 Rhag 2022

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

2.

Adroddiad Cynnydd - Cyflawni Argymhellion Archwilio Allanol Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   16 Rhag 2022

Prif swyddog:  Gwyneth Ayers

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

3.

Adroddiad Cynnydd - Adolygiad o'r Gwasanaethau Cynllunio Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   16 Rhag 2022

Prif swyddog:  Rhodri Griffiths

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

4.

Adroddiad Cynnydd - Adolygiad o'r Gwasanaethau Gwastraff Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   16 Rhag 2022

Prif swyddog:  Ainsley Williams

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

5.

Cofnodion ar gyfer nodi:- Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   16 Rhag 2022

Prif swyddog:  Helen Pugh

Statws Penderfyniad:  Information Only

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

6.

Archwilio Cymru - · Cynllun Archwilio - y wybodaeth ddiweddaraf Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   16 Rhag 2022

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

7.

Cynllun Archwilio Mewnol - y wybodaeth ddiweddaraf Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   17 Maw 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

8.

Cynllun tair blynedd dangosol Archwilio Mewnol Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   17 Maw 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

9.

Adroddiad Cynnydd - Cyflawni Argymhellion Archwilio Mewnol Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   17 Maw 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

10.

Cofrestr Risg Corfforaethol Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   17 Maw 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Statws Penderfyniad:  Information Only

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

11.

Cyfle i'r Aelodau drafod y Risgiau Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   17 Maw 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Statws Penderfyniad:  Information Only

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

12.

Cofnodion ar gyfer nodi: Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   17 Maw 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Statws Penderfyniad:  Information Only

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

13.

Llythyr Archwiliad Blynyddol - Cyngor Sir Caerfyrddin Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   17 Maw 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

14.

Cofnodion ar gyfer nod:- Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   14 Gorff 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

15.

Adroddiad Archwilio Blynyddol Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   14 Gorff 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

16.

Cynllun Archwilio Mewnol - y wybodaeth ddiweddaraf Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   14 Gorff 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

17.

Derbyn yr Adroddiad Corfforaethol Blynyddol Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   14 Gorff 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Statws Penderfyniad:  Information Only

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

18.

Archwilio Cymru - · Cynllun Archwilio - y wybodaeth ddiweddaraf Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   14 Gorff 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

19.

Cynlluniau Archwilio, gan gynnwys gwybodaeth am ffioedd Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Angen penderfyniad:   14 Gorff 2023

Prif swyddog:  Helen Pugh

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022