Cynllun gwaith i'r dyfodol

Democratic Services Committee Forward Plan  (01/09/2022 i 30/06/2023, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd)

Eitemau cynllun
Rhif eitem

1.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021/22 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YNGHYLCH EI SWYDDOGAETH GRAFFU Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Angen penderfyniad:   24 Tach 2022

Prif swyddog:  Gaynor Morgan

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

2.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR Y GWASANAETHAU
DEMOCRATAIDD 2021/22
Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Angen penderfyniad:   24 Tach 2022

Prif swyddog:  Gaynor Morgan

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

3.

ADNODDAU I GYFLAWNI SWYDDOGAETHAU'R GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Angen penderfyniad:   24 Tach 2022

Prif swyddog:  Gaynor Morgan

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

4.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Angen penderfyniad:   24 Tach 2022

Prif swyddog:  Gaynor Morgan

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

5.

ADRODDIADAU BLYNYDDOL AC ATEGOL PANELANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Angen penderfyniad:   21 Maw 2023

Prif swyddog:  Gaynor Morgan

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

6.

RHAGLEN DATBLYGU AELODAU 2022/23 Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Angen penderfyniad:   21 Maw 2023

Prif swyddog:  Hayley Daniels

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

7.

ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL - TRAFODAETHAU AG ARWEINWYR GRWP Newydd

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

8.

ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DRAFODAETHAU AG ARWEINWYR GRWP Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Angen penderfyniad:   9 Meh 2023

Prif swyddog:  Hayley Daniels

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022