Anrhegion a Lletygarwch

 Rhoddion ac achosion o letygarwch wedi'u cofrestru

  • 25/04/2020 - Anfonwyd £5 ataf gan Sian a Laurence Eldon, yn ddigymell, am gostau petrol ar gyfer danfon bwyd ac ati, felly rwy’n datgan hyn, fel y gwnaf os bydd eraill yn cael eu postio ataf. Rhoddaf yr arian hwn i elusen ar ddiwedd yr argyfwng. offered by Sian and Laurence Eldon. ; Gwerth £5