Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Ionawr, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

9.5 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD CEFIN CAMPBELL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Chwefror, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES


Cyfarfod:  Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2021 2.30 yp - Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu Polisi & Adnoddau a Chymunedau & Adfywio

4. CYNLLUN ADFER A CHYFLAWNI ECONOMAIDD SIR GAERFYRDDIN


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 16eg Gorffennaf, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

8.2 SCHOOLS' DEFICITS AND SURPLUSES


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

3. DATGANIAD O GYFRIFON Y CRONFA BENSIWN DYFED


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Tachwedd, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 25AIN HYDREF 2021


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Tachwedd, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

8.4 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ALUN LENNY