Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Gwener, 14eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

5.5 CRONFA BENSIWN DYFED CYNLLUN ARCHWILIO MANWL 2023


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 14eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

8. DATGANIAD CYFRIFON CRONFA BENSIWN DYFED CYN-ARCHWILIO 2022-23


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Medi, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

7. STRATEGAETH HAMDDEN, DIWYLLIANT, A HAMDDEN AWYR AGORED


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Medi, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

8. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 27ain Hydref, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

5. DATGANIAD CYFRIFON CRONFA BENSIWN DYFED:


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Tachwedd, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

6. CYFLWYNIAD GAN BRIF SWYDDOG TÂN ROGER THOMAS, GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU.


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 26ain Ionawr, 2024 2.00 yp - Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

7. CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG 2018 - 2033 - ASESIAD CYNALIADWYEDD INTEGREDIG A'R ASESIAD RHEOLIADAU CYNEFINOEDD (GAN GYNNWYS ATODIADAU) - YMGYNGHORIAD PELLACH


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 31ain Ionawr, 2024 2.00 yp - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

4. YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2024/25 TAN 2026/27