Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Gwener, 13eg Tachwedd, 2020 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

11. BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO AR GYFER 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Rhagfyr, 2020 2.00 yp - Pwyllgor Safonau

5. CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD J GILASBEY


Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Rhagfyr, 2020 2.00 yp - Pwyllgor Safonau

6. CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD J GILASBEY


Cyfarfod:  Dydd Llun, 21ain Rhagfyr, 2020 10.00 yb - Cabinet

8. CYNNIG I ADOLYGU DARPARIAETH ADDYSG GYNRADD YN ARDALOEDD MYNYDDYGARREG A GWENLLIAN


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Ionawr, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

8.3 21AIN RHAGFYR, 2020


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Ionawr, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

12. COFNODION ER GWYBODAETH


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Chwefror, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES


Cyfarfod:  Dydd Iau, 25ain Chwefror, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

7. EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

5.1 STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2021/22 - 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

5.3 RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD (CRONFA'R CYNGOR) - 2021/22 - 2025/26


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

5.4 CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI 2021/22 TAN 2023/24 A PHENNU RHENTI TAI AR GYFER 2021/22 REFENIW A CHYFALAF


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

8. DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR 22AIN CHWEFROR 2021


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

6. DATGANIAD POLISI TALIADAU 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 ADOLYGIAD O DDATGANIAD Y POLISI TRWYDDEDU (DEDDF TRWYDDEDU 2003)


Cyfarfod:  Dydd Llun, 12fed Ebrill, 2021 2.00 yp - Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

10. EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL


Cyfarfod:  Dydd Llun, 12fed Ebrill, 2021 2.00 yp - Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

6. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 12fed Mai, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

8.2 22 CHWEFROR 2021


Cyfarfod:  Dydd Iau, 1af Gorffennaf, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

7. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Iau, 1af Gorffennaf, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

8. BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO AR GYFER 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Iau, 19eg Awst, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

3. PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Iau, 30ain Medi, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

10. EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL


Cyfarfod:  Dydd Iau, 30ain Medi, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

7. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Iau, 14eg Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

3. PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO