Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 22ain Mai, 2023 10.00 yb - Cabinet

5.3 CWESTIWN GAN HARVARD HUGHES I'R CYNGHORYDD ANN DAVIES, YR AELOD CABINET DROS FATERION GWLEDIG A PHOLISI CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Llun, 19eg Mehefin, 2023 9.30 yb - Cabinet

5. CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD


Cyfarfod:  Dydd Llun, 19eg Mehefin, 2023 9.30 yb - Cabinet

5.2 CWESTIWN GAN MR HAVARD HUGHES I'R CYNG. EDWARD THOMAS, YR AELOD CABINET DROS WASANAETHAU TRAFNIDIAETH, GWASTRAFF A SEILWAITH


Cyfarfod:  Dydd Llun, 19eg Mehefin, 2023 9.30 yb - Cabinet

15. CRONFA CYMUNEDAU CYNALIADWY


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

10.2 CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD HEFIN JONES I'R CYNGHORYDD ALUN LENNY, YR AELOD CABINET DROS ADNODDAU


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2024 10.00 yb - Cyngor Sir

8. DATGANIAD POLISI TALIADAU 2024/25


Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Mawrth, 2024 10.00 yb - Cabinet

7. CYFRADDAU BUSNES - CYNLLUN RHYDDHAD ARDRETHI MANWERTHU, HAMDDEN A LETYGARWCH 2024/25


Cyfarfod:  Dydd Llun, 25ain Mawrth, 2024 2.00 yp - Cabinet

5. DERBYNIADAU YSGOLION - ADOLYGIAD DERBYNIADAU YSGOLION CYNRADD (CODI 4)