Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Chwefror, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 26ain Mawrth, 2021 2.00 yp - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

8.4 CYNLLUN ARCHWILIO 2021 - CRONFA BENSIWN DYFED


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 16eg Gorffennaf, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

8.2 SCHOOLS' DEFICITS AND SURPLUSES


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Medi, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Trwyddedu

7. MR DEWI PENRY BOWEN - CAIS I ADNEWYDDU TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

3. DATGANIAD O GYFRIFON Y CRONFA BENSIWN DYFED


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Tachwedd, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

8.4 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ALUN LENNY