Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Mawrth, 2022 10.00 yb - Cabinet

9. CYFRADDAU BUSNES - CYNLLUN RHYDDHAD ARDRETHI MANWERTHU, HAMDDEN A LETYGARWCH 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

5.2 STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW 2023/24 I 2025/26


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN CYNGHORWYR GARETH THOMAS, ANN DAVIES, ROB JAMES AC CRISH DAVIES


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

5. DATGANIAD POLISI TALIADAU 2023-2024


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

6. AIL GARTREFI AC EIDDO GWAG - PREMIYMAU TRETH Y CYNGOR