Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 22ain Hydref, 2020 2.00 yp - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD JOHN JAMES


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Chwefror, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES


Cyfarfod:  Dydd Iau, 27ain Mai, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

3. RHANBARTH Y DWYRAIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO