Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 24ain Chwefror, 2020 2.00 yp - Pwyllgor Trwyddedu

3. MR LESLIE ALBERT SYDNEY CURLE - TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT