Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 16eg Rhagfyr, 2019 9.00 yb - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

5. I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD A.H.R. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL