Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 30ain Ionawr, 2023 2.00 yp - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

4. YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2023/24 TAN 2025/26


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mai, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

5. CYNLLUNIAU DARPARU GWASANAETH ADRAN Y PRIF WEITHREDWR


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 16eg Mehefin, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

4. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2022/23