Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Ebrill, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

4. CYFLWYNIAD GAN FWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA MEWN CYSYLLTIAD Â'R ADRODDIAD ADOLYGU ALLANOL, A GYHOEDDWYD YN DDIWEDDAR, AR YR ACHOSION O TB YN ARDAL LLWYNHENDY, LLANELLI