Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 17eg Mehefin, 2021 2.00 yp - Pwyllgor Penodi Aelodau

3. I YSTYRIED PENODI CYNGHORYDD A.D.T. SPEAKE I GYMRYD LLE CYNGHORYDD I.W. DAVIES FEL AELOD CYNGOR IECHYD CYMUNEDOL HYWEL DDA