Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Gwener, 11eg Rhagfyr, 2020 10.00 yb - Pwyllgor Trwyddedu

7. MR GAVIN JAMES ORAM CAIS I ADNEWYDDU TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Medi, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Trwyddedu

7. MR DEWI PENRY BOWEN - CAIS I ADNEWYDDU TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT