Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod LLWYBR CYD-DDEFNYDDIO DYFFRYN TYWI - CAFFAEL TIR A DEFNYDDIO PWERAU GORCHYMYN PRYNU GORFODOL I GEFNOGI CAFFAEL TIR A HAWLIAU.