Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod CYFLWYNIAD GAN BRIF SWYDDOG TÂN ROGER THOMAS, AWDURDOD TÂN CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU.