Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod I YSTYRIED PENODI CYNGHORYDD A.D.T. SPEAKE I GYMRYD LLE CYNGHORYDD I.W. DAVIES FEL AELOD CYNGOR IECHYD CYMUNEDOL HYWEL DDA