Manylion y mater

OPSIYNAU PERCHENTYAETH COST ISEL AR GYFER SIR GAERFYRDDIN

NOD YR ADRODDIAD YW

           CADARNHAU'R YSTOD O OPSIYNAU PERCHENTYAETH COST ISEL SYDD AR GAEL YNG NGHYMRU

           CYNNIG DEWIS ARALL GO IAWN I'R FARCHNAD RHENTU AR GYFER UNIGOLION A THEULUOEDD A HOFFAI FOD YN BERCHEN AR EU CARTREF EU HUNAIN OND NA ALLANT FFORDDIO PRYNU CARTREF AR WERTHOEDD Y FARCHNAD AGORED; AC

           ARGYMELL FFORDD YMLAEN I'R CYNGOR SY'N SICRHAU EIN BOD YN PARHAU I GYNNIG YSTOD O OPSIYNAU TAI FFORDDIADWY HYBLYG A FYDD YN HELPU I GYNYDDU'R CYFLENWAD YN GYFLYM.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2024

Angen penderfyniad: 16 Medi 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Rachel Davies, Rheolwr Buddsoddi a Datblygu E-bost: RaMDavies@carmarthenshire.gov.uk, Jonathan Morgan, Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd E-bost: JMorgan@carmarthenshire.gov.uk.