Manylion y mater

POLISI DYRANNU TAI CYMDEITHASOL NEWYDD (AR ÔL YMGYNGHORI)

OHERWYDD Y GALW DIGYNSAIL AM DAI CYMDEITHASOL, CYNIGWYD DULL PARU UNIONGYRCHOL I DDYRANNU TAI I'R RHAI SYDD Â'R ANGEN MWYAF AM DAI. CAFODD Y MESUR BRYS HWN EI GYMERADWYO GAN Y CYNGOR O FIS EBRILL 2023. MAE'R ADRODDIAD HWN YN CEISIO RHOI ADBORTH YR YMGYNGHORIAD YNGHYLCH Y NEWIDIADAU A CHYFLWYNO POLISI DYRANNU TAI CYMDEITHASOL NEWYDD.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2024

Angen penderfyniad: 4 Tach 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Jonathan Morgan, Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd E-bost: JMorgan@carmarthenshire.gov.uk, Joy Williams, Rapid Rehousing Policy Lead E-bost: joywilliams@carmarthenshire.gov.uk.