Manylion y mater

POLISI PATRWM GWEITHIO RHAGWELADWY

Mae polisi a gweithdrefn y Patrwm Gweithio Rhagweladwy yn nodi ein gweithdrefn ar gyfer rheoli cais statudol gan gyflogai neu weithiwr am batrwm gwaith mwy rhagweladwy yn unol â Deddf Gweithwyr (Telerau ac Amodau Rhagweladwy) 2023 fel y nodir yn Neddf Hawliau Cyflogaeth 1996 a ddaw i rym 1 Medi 2024.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/04/2024

Angen penderfyniad: 29 Gorff 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Trefniadaeth a'r Gweithlu

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Paul R Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad) E-bost: prthomas@carmarthenshire.gov.uk.