Manylion y mater

STRATEGAETH DDIGIDOL 2024-2027

Mae ein “Strategaeth Trawsnewid Digidol 2021-2024” gyfredol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2024.

Mae angen Strategaeth Ddigidol newydd sy’n nodi blaenoriaethau a dyheadau digidol strategol y Cyngor ac sy’n amlinellu’r hyn yr ydym yn bwriadu ei gyflawni dros y 3 blynedd nesaf i gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer ‘Sir Gaerfyrddin wedi’i galluogi’n ddigidol’.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/04/2024

Angen penderfyniad: 15 Gorff 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Trefniadaeth a'r Gweithlu

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Gareth Jones, Interim Chief Digital Officer E-bost: garethjones@carmarthenshire.gov.uk.