Manylion y mater

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2023/24

MAE'R ADRODDIAD YN ARCHWILIO POB MAES GWASANAETH O FEWN GOFAL CYMDEITHASOL AC YN DANGOS SUT YR YMDRINNIR Â STRATEGAETHAU, GWEITHREDOEDD, TARGEDAU A RISGIAU'R GWASANAETH A SUT Y BYDDANT YN CAEL EU RHOI AR WAITH. MAE'N CYNNWYS TROSOLWG O SUT RYDYM WEDI PERFFORMIO YN 2023/24, YNGHYD AG ASESIAD YNGHYLCH Y DYFODOL A'N BLAENORIAETHAU STRATEGOL AR GYFER 2024/25.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/04/2024

Angen penderfyniad: 18 Tach 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Silvana Sauro, Rhelowr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau E-bost: ssauro@carmarthenshire.gov.uk.