Manylion y mater

POLISI CODI TÂL AR GYFER GWASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL - DIWYGIADAU I'R POLISI PRESENNOL (ÔL-YMGYNGHORIAD)

Diweddarwyd y polisi codi tâl presennol ddiwethaf ym mis ebrill 2019; felly, mae'n amserol nawr i adolygu'r polisi ac ystyried unrhyw ddiwygiadau sydd eu hangen.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/04/2024

Angen penderfyniad: 16 Medi 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Rhys Page, Uwch Reolwr Cymorth Busnes E-bost: RJPage@carmarthenshire.gov.uk.