Manylion y mater

MONITRO ABSENOLDEB SALWCH

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/04/2024

Angen penderfyniad: 15 Gorff 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Cyng Philip Hughes, Aelod y Cabinet PMHughes@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Paul R Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad) E-bost: prthomas@carmarthenshire.gov.uk.