Manylion y mater

CRONFA YNNI ADNEWYDDADWY I GYMUNEDAU

Pwrpas yr adroddiad yw cael cymeradwyaeth y Cabinet i sefydlu Cronfa Ynni Adnewyddadwy ar gyfer cymunedau lleol.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/04/2024

Angen penderfyniad: 30 Medi 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Ainsley Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff E-bost: aiwilliams@carmarthenshire.gov.uk.