Manylion y mater

CYNLLUN GWEITHREDU GWASANAETHAU PLANT

Ystyried cynllun gweithredu gwasanaethau plant.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 01/02/2024

Angen penderfyniad: 16 Medi 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Cyng. Glynog Davies, Aelod y Cabinet GlDavies@sirgar.gov.uk

Adran: Addysg a Phlant