Manylion y mater

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR 2023-24

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn rhoi trosolwg o berfformiad y Cyngor yn ystod 2023-24. O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i ni gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ynghylch ein Hamcanion Llesiant. Yn ogystal, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae dyletswydd arnom i adrodd ar berfformiad ar sail dull hunanasesu.

Nod yr adroddiad hwn yw bodloni'r ddau ofyniad hyn mewn un ddogfen.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 01/02/2024

Angen penderfyniad: 18 Tach 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Trefniadaeth a'r Gweithlu

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Gwyneth Ayers, Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth E-bost: GAyers@carmarthenshire.gov.uk.