Manylion y mater

ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR

I ddarparu’r newyddion i’r Cabinet ynglyn a sefyllfa diweddaraf cyllideb 2023/24 - 31ain Awst 2024.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 01/02/2024

Angen penderfyniad: 18 Tach 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Randal Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol E-bost: RHemingway@carmarthenshire.gov.uk.