Manylion y mater

DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2024/25

I ddarparu’r newyddion ynglyn a sefyllfa gyllideb ddiweddaraf y rhaglen gyfalaf 2024/25, ar 30ain Mehefin 2024.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 01/02/2024

Angen penderfyniad: 30 Medi 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Randal Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol E-bost: RHemingway@carmarthenshire.gov.uk.